KO STEČE
dikcija in izgovorjava

Če hočemo učinkovito govoriti, sta nam neogibno potrebni dve stvari: jasen namen in tehnično obvladovanje govora.

Namen je stvar odločitve in vsebinske usmeritve – povzema ga pojem retorike, tehnično znanje pa najlažje opišemo z besedo dikcija.

Pri javnem govorjenju ni pomembna hitrost, ampak jasnost. Vzemite si čas in pazite na to, da govorite umirjeno in razločno. Pri tem vam lahko pomaga to, da se na vsako besedo osredotočite, kot da bi bila edina na celotni strani.

V vsakem trenutku se zavedajte, da je to, kar govorite, pomembno in pomenljivo. Zavedajte se, da je razvoj slehernega jezika trajal tisočletja in da je naša dolžnost varovanje njegove čistosti ter tehnične popolnosti.

V trenutku, ko govorite, vas ne sme zmotiti nič – nobena zunanja okoliščina, nobena sprememba v scenariju in nobena oseba. Gre za vaše samozaupanje in samozavest – vaš namen na odru.
VDIH, IZDIH IN VSE VMES,
tehnika govora in dihanje

· Zavedanje telesa
· Pravilno, umirjeno in ritmično dihanje
· Sprostitev in uglasitev glasu
· Ko nastopaš, govori naravno
· Tekoče govorjenje

KO STEČE,
dikcija in izgovorjava

· Zlog, beseda, stavek
· Čistost in tehnična popolnost jezika
· Kako ustvariš svoj osebni govorni slog
· Jasnost in razločnost podajanja ter interpretacije
· Poznavanje pravil slovenske zborne izreke

SRCE NASTOPA,
kako sestavite besedilo

· Ritem, čas in trajanje govora
· Temeljni elementi dobrega besedila
· Ničesar premalo in ničesar preveč
· Tehnika zbiranja in zgoščevanja
· Piši tako, kot govoriš