SRCE NASTOPA
kako sestavite besedilo

Danes bomo spregovorili o pisanju besedil, namenjenih govorjeni besedi in živem podajanju na odru – s posebno pozornostjo temu, kako besedilo že ob pisanju slišite in – v sebi govorite.

Tekst je srce – utrip – merska enota nastopa.

Zanimalo nas bo, kako dosežete enovit slog svojega govora in svoj način podajanja, interpretacije, smisla.

Povejte manj, kot veste in kot zmorete. S tem koncentrirate svoje moči – manj je v govoru več in tisto, kar poveste, dobi tako večji pomen. V tem smislu so izjemnega pomena presledki in premolki, saj dajejo govoru ritem in prostor, da zadiha.

Povejte bistveno, ker ljudi v resnici zanima samo bistveno.

Bistveno je, da ima vaše besedilo enoten slog ter da je njegov jezik tekoč – zveneč in ne okoren – vsebinsko domišljen in poglobljen.

VDIH, IZDIH IN VSE VMES,
tehnika govora in dihanje

· Zavedanje telesa
· Pravilno, umirjeno in ritmično dihanje
· Sprostitev in uglasitev glasu
· Ko nastopaš, govori naravno
· Tekoče govorjenje

KO STEČE,
dikcija in izgovorjava

· Zlog, beseda, stavek
· Čistost in tehnična popolnost jezika
· Kako ustvariš svoj osebni govorni slog
· Jasnost in razločnost podajanja ter interpretacije
· Poznavanje pravil slovenske zborne izreke

SRCE NASTOPA,
kako sestavite besedilo

· Ritem, čas in trajanje govora
· Temeljni elementi dobrega besedila
· Ničesar premalo in ničesar preveč
· Tehnika zbiranja in zgoščevanja
· Piši tako, kot govoriš